Loading...
icon_phone 電話 02-26215656 #2333 傳真 02-26209906

敬請大一、大二同學填寫通訊錄

  • 2019/09/10
  • |
  • 刊登人員:賈 翌筠

 

請大一、大二同學務必於第一堂實習課完成通訊錄的建置,

此次登錄算一次點名。(重修生、雙主修生、輔系生請於下課後,找助教補點名)

 

大一登錄網址:https://docs.google.com/forms/d/1IUQ_4oQqHjhnVq5CH93ra1xEfQUq7EbRNKEGg1Y0nM4/edit

QR code: 

 

大二登錄網址:https://docs.google.com/forms/d/1MRM-O6pqn597kHdOYSAPvFGC4L6jxMz1ziwb75an5Jc/edit

 

QR code: